Finanční limity veřejných zakázek od 1.1.2018


09.01.2018 | Aktuality

I pro rok 2018 platí, že veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka s předpokládanou hodnotou:

U dodávek a služeb: do 2 000 000,- Kč bez DPH včetně.

U stavebních prací: do 6 000 000,- Kč bez DPH včetně.

( Pozn. na veřejné zakázky malého rozsahu se povinnost od 18.10.2018 přijímat nabídky pouze v elektronické podobě nevztahuje !!! )

Nad těmito finančními limity následují podlimitní veřejné zakázky, které je již nutno zadávat v režimu ZZVZ (a dodržovat tak i od 18.10.2018 povinnou elektronickou komunikaci, včetně elektronického příjmu nabídek).

Podlimitní veřejné zakázky je obvykle možné zadávat v méně přísném režimu ZZVZ, např. ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Nejpřísnější režim ZZVZ je nutné, mimo odůvodněných případů, použít u nadlimitních veřejných zakázek, které stojí nad podlimitními zakázkami.

Níže jsou uvedeny nové finanční limity oddělující podlimitní veřejné zakázky od nadlimitních veřejných zakázek. Tyto finanční limity  platí i pro celý rok 2019. Ceny jsou uvedeny bez DPH:

Finanční limity od 1.1.2018

Finanční limity veřejných zakázek od 1.1.2018 09.01.2018

I pro rok 2018 platí, že veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka s předpokládanou hodnotou: U dodávek a služeb: do 2 000 000,- Kč bez … celý text »