Úvodní stránka

Stojíte-li před úkolem zadat veřejnou zakázku, ať již z

vlastních zdrojů nebo z dotačních prostředků, mohu Vám

poskytnout veškeré administrativní a organizační zajištění

zadávacích řízení:

  • veřejných zakázek malého rozsahu
  • zjednodušeného podlimitního řízení
  • otevřeného řízení
  • užšího řízení
  • jednacího řízení bez uveřejnění
  • jednacího řízení s uveřejněním
  • řízení se soutěžním dialogem
  • řízení o inovačním partnerství
  • řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu

Na stavební práce, dodávky či služby.

           Vše v souladu se zněním zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Případně též v souladu s interní směrnicí zadavatele  a  aktuálními závaznými pokyny jakéhokoli národního nebo evropského dotačního titulu.

Mohu Vám též pomoci vypořádat se v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek se změnou již uzavřené smlouvy na plnění veřejné zakázky, mohu pro Vás vytvořit aktuální směrnici k zadávání veřejných zakázek,  posoudit oprávněnost obdržené námitky,  nebo poskytnout další služby k zadávání veřejných zakázek.

Ať již potřebujete k veřejným zakázkám cokoli, vyberete-li si jako svého partnera mne, na Vaší straně bude nejen má znalost zákona o zadávání veřejných zakázek, souvisejících předpisů, judikatury  a  dvacetišestileté zkušenosti z oboru, ale také moje hluboké celoživotní přesvědčení – že není většího bohatství, než-li čisté svědomí a klidný spánek.

Jsem pro Vás k dispozici na tel. +420 606 888 922 nebo na e-mailové adrese: vz@advez.cz 

Nemám nic proti malebné Moravě a Slezsku, ale z důvodu vzdálenosti nabízím administraci VZ jen v české části ČR.

                                                                                                                                 Ing. Jan Pumpr

 ADVEZ 

 

.

   

Administrace konkursních řízení na ředitele škol 10.05.2024

Nabízím také realizaci konkursních řízení na ředitele škol v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích a související metodikou MŠMT. … celý text »

Finanční limity pro veřejné zakázky v roce 2024 01.02.2024

Veřejné zakázky malého rozsahu – pro všechny zadavatele. U dodávek a služeb: do 2 000 000,- Kč bez DPH včetně. U stavebních prací: do 6 … celý text »