Úvodní stránka

Stojíte-li před úkolem zadat veřejnou zakázku, ať již z

vlastních zdrojů nebo z dotačních prostředků, mohu Vám

poskytnout veškeré administrativní a organizační zajištění

zadávacích řízení:

  • zjednodušeného podlimitního řízení
  • otevřeného řízení
  • užšího řízení
  • jednacího řízení bez uveřejnění
  • jednacího řízení s uveřejněním
  • řízení se soutěžním dialogem
  • řízení o inovačním partnerství
  • řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu
  • soutěže o návrh

             a  výběrových řízení veřejných zakázek malého rozsahu

Vše v souladu se zněním zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Případně též v souladu s interní směrnicí zadavatele  a  aktuálními závaznými pokyny jakéhokoli národního nebo evropského dotačního titulu.

Samozřejmostí je dodržení povinné elektronické komunikace, včetně elektronického přijímání nabídek, platné od 18.10.2018 pro všechny zadavatele, kteří zadávají veřejnou zakázku nad rámec veřejné zakázky malého rozsahu.   

Mohu Vám též pomoci vypořádat se v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek se změnou již uzavřené smlouvy na plnění veřejné zakázky, mohu pro Vás vytvořit aktuální směrnici k zadávání veřejných zakázek,  posoudit oprávněnost obdržené námitky nebo poskytnout další služby k zadávání veřejných zakázek uvedené v oddílu Nabídka služeb.

Ať již potřebujete k veřejným zakázkám cokoli, vyberete-li si jako svého partnera mne, na Vaší straně bude nejen má znalost zákona o zadávání veřejných zakázek, souvisejících předpisů, judikatury  a  dvacetileté bezproblémové zkušenosti z oboru, ale také moje hluboké celoživotní přesvědčení, že není většího bohatství, než-li čisté svědomí a klidný spánek.

Na tel. +420 606 888 922 nebo na e-mailu vz@advez.cz se na Vaše přání těší

                                                                                                                             Ing. Jan Pumpr

 ADVEZ 

 

.

   

 

Finanční limity veřejných zakázek od 1.1.2018 09.01.2018

I pro rok 2018 platí, že veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka s předpokládanou hodnotou: U dodávek a služeb: do 2 000 000,- Kč bez … celý text »