Úvodní stránka

Stojíte-li před úkolem zadat veřejnou zakázku, ať již z

vlastních zdrojů nebo z dotačních prostředků, mohu Vám

poskytnout veškeré administrativní a organizační zajištění

zadávacích řízení:

  • veřejných zakázek malého rozsahu
  • zjednodušeného podlimitního řízení
  • otevřeného řízení
  • užšího řízení
  • jednacího řízení bez uveřejnění
  • jednacího řízení s uveřejněním
  • řízení se soutěžním dialogem
  • řízení o inovačním partnerství
  • řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu
  • soutěže o návrh ( u drobných staveb v rámci veřejných zakázek malého rozsahu nabízím jednoduché výběrové řízení nejhezčího návrhu pouze s využitím komise zadavatele)

           Vše v souladu se zněním zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Případně též v souladu s interní směrnicí zadavatele  a  aktuálními závaznými pokyny jakéhokoli národního nebo evropského dotačního titulu.

Mohu Vám též pomoci vypořádat se v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek se změnou již uzavřené smlouvy na plnění veřejné zakázky, mohu pro Vás vytvořit aktuální směrnici k zadávání veřejných zakázek,  posoudit oprávněnost obdržené námitky nebo poskytnout další služby k zadávání veřejných zakázek uvedené v oddílu Nabídka služeb.

Ať již potřebujete k veřejným zakázkám cokoli, vyberete-li si jako svého partnera mne, na Vaší straně bude nejen má znalost zákona o zadávání veřejných zakázek, souvisejících předpisů, judikatury  a  dvacetileté bezproblémové zkušenosti z oboru, ale také moje hluboké celoživotní přesvědčení, že není většího bohatství, než-li čisté svědomí a klidný spánek.

Na tel. +420 606 888 922 nebo na e-mailu vz@advez.cz se na Vaše přání těší

                                                                                                                             Ing. Jan Pumpr

 ADVEZ 

 

.

   

 

Finanční limity veřejných zakázek v letech 2018 a 2019 09.01.2018

I pro roky 2018 a 2019 nadále platí, že veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka s předpokládanou hodnotou: U dodávek a služeb: do 2 000 … celý text »