Legislativa

Legislativa k veřejným zakázkám

A) Nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s účinností od 1.1.2018:

http://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqge3f6mjtgqwtg

 

B) Prováděcí předpisy k novému zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Legislativa-a-Judikatura/Legislativa/Zakon-o-zadavani-verejnych-zakazek-a-jeho-provadeci-predpisy/Aktualni-provadeci-predpisy-k-zakonu-o-zadavani-verejnych-zakazek

 

Hraniční limity mezi veřejnou zakázkou malého rozsahu a podlimitní veřejnou zakázkou platné i od 1.1.2018

  • Na dodávky nebo služby: VZMR je do 2 000 000,- Kč bez DPH včetně
  • Na stavební práce: VZMR je do 6 000 000,- Kč bez DPH včetně

Hraniční limity mezi podlimitní veřejnou zakázkou a nadlimitní veřejnou zakázkou v Kč bez DPH a další finanční limity VZ platné od 1.1.2018

Finanční limity od 1.1.2018

 

Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle nového ZZVZ – pro obce, v nichž není zřízena rada obce – VZOR ke stažení:

Směrnice k VZMR dle nového ZZVZ.

 

 

Úplné poslední znění (starého) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:

http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Legislativa-a-Judikatura/Legislativa/Narodni-legislativa/Aktualni-zneni-zakona-o-verejnych-zakazkach

Prováděcí předpisy ke (starému) zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:

http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Legislativa-a-Judikatura/Legislativa/Narodni-legislativa/Aktualni-provadeci-predpisy-k-zakonu-o-verejnych-z

 

Informace k zadávání VZ v důsledku povodní 2013:

http://finance.idnes.cz/stanovisko-uohs-k-zadavani-verejnych-zakazek-v-dusledku-povodni-phn-/pravo.aspx?c=A130604_090950_pravo_vr

http://www.vz24.cz/clanky/jak-na-verejne-zakazky-pri-povodnich-podle-mmr/

 

Administrace konkursních řízení na ředitele škol 12.08.2020

Nově nabízím také realizaci konkursních řízení na ředitele škol v souladu s § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, … celý text »