Legislativa

Finanční limity u veřejných zakázek pro roky 2022 a 2023:

limity_vz_2022 (1)

 

Aktuální legislativa k veřejným zakázkám

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění (k datu 22.3.2021):

Úplné aktuální znění zákona o zadávání veřejných zakázek

Prováděcí předpisy k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění (k datu 22.3.2021):

Prováděcí předpisy k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Evropské zadávací směrnice, z nichž vychází zák. č. 134/2016 Sb, v aktuálním znění (k datu 22.3.2021).:

Evropské zadávací směrnice

—————————————————————————————————————————-

Úplné poslední znění (starého) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:

http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Legislativa-a-Judikatura/Legislativa/Narodni-legislativa/Aktualni-zneni-zakona-o-verejnych-zakazkach

Prováděcí předpisy ke (starému) zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:

http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Legislativa-a-Judikatura/Legislativa/Narodni-legislativa/Aktualni-provadeci-predpisy-k-zakonu-o-verejnych-z

 

Informace k zadávání VZ v důsledku povodní 2013:

http://finance.idnes.cz/stanovisko-uohs-k-zadavani-verejnych-zakazek-v-dusledku-povodni-phn-/pravo.aspx?c=A130604_090950_pravo_vr

http://www.vz24.cz/clanky/jak-na-verejne-zakazky-pri-povodnich-podle-mmr/

Administrace konkursních řízení na ředitele škol 12.08.2021

Nabízím také realizaci konkursních řízení na ředitele škol v souladu s § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším … celý text »