Nabídka služeb

Nabídka administrace a organizace zadávacích řízení. 

Pro zadavatele veřejných zakázek nabízím realizaci zadávacích řízení, a to jak k veřejným zakázkám malého rozsahu, tak v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ať již hrazených z vlastních finančních zdrojů zadavatele nebo s očekávaným spolufinancováním z jakýchkoli národních či evropských dotačních titulů.

Se zadavatelem obvykle uzavírám příkazní smlouvu o organizačním a administrativním zajištění zadavatelských činností dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v souladu s § 43 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Služba zahrnuje veškerou organizaci úkonů, vypracování zadávací dokumentace, obvykle i se závazným návrhem smlouvy a všech dalších písemností a formulářů dle potřebného způsobu zadání. Dále splnění souvisejících uveřejňovacích a  jiných povinností zadavatele při zadávání veřejné zakázky. V kompetenci zadavatele zůstávají rozhodovací pravomoci, jak ve věci jmenování komisí, tak i v celém průběhu a ukončení zadávacího řízení.

Dále nabízím:

 • Pomoc s řešením potřeby změny již uzavřené smlouvy na plnění předmětu VZ v souladu s ZZVZ. Např. v průběhu plnění stavební zakázky při zjištění potřeby provést ještě další dodatečné stavební práce, které nebyly uvedeny v původní zadávací dokumentaci, apod.
 • Bezplatnou a nezávaznou telefonickou nebo osobní konzultaci o postupu připravované veřejné zakázky.
 • Stálou spolupráci při vedení agendy veřejných zakázek obcím, či jiným zadavatelům, kteří na tuto problematiku nemají vlastní personál.
 • Průběžnou aktualizaci profilu zadavatele – dle podkladů zadavatele zveřejňování náležitostí a hlídání termínů v rámci povinností dle § 219 ZZVZ
 • Vypracování vnitřního předpisu zadavatele k zadávání veřejných zakázek nebo jeho aktualizaci v souvislosti s účinností nového ZZVZ.
 • Spolupráci v oblasti zadávání VZ projektovým managerům nebo advokátním kancelářím.
 • Dočasnou pomoc velkým státním zadavatelům na základě dohody o provedení práce nebo jiné formy externí pracovní činnosti.
 • Pomoc při námitkách proti postupu zadavatele, identifikace oprávněnosti námitek a možností dalšího postupu (pro zadavatele i uchazeče).
 • Poradenství a asistenci při zřízení nebo změně Profilu zadavatele a jeho zapsání do Věstníku veřejných zakázek.
 • Kontrola náležitostí nabídky pro uchazeče o veřejné zakázky.
 • ZDARMA drobné poradenství pro pracovníky zadavatele ke všem druhům zadávacích řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Otázky prosím posílejte prostřednictvím e-mailu vz@advez.cz s uvedeným telefonním spojením na Vás. Odpovím co nejdříve budu moci.

 Mimo problematiku veřejných zakázek nabízím:

 •  konkursní řízení na ředitele škol
 •  výběrová řízení na pronájem obecních restaurací nebo podobných objektů

Stálým klientům (min. dvě realizované VZ a dále) vedu zdarma celou problematiku veřejných zakázek – poskytuji poradenství k VZ, aktualizuji směrnici k VZMR, hlídám termíny k uveřejnění náležitostí na profilu zadavatele… apod. dle potřeby.

 


K malému zamyšlení:

Jedna věc je vytvořit dobře a úspěšně dotační projekt. Ale zcela rozdílná záležitost je dobře a úspěšně zrealizovat zadávací řízení veřejné zakázky k tomuto projektu. Ročně se zbytečně nevyčerpá z OP EU několik mld. Kč kvůli chybám v zadávání veřejných zakázek. V řadě případů se dotace krátí nebo dodatečně vrací. Někdy zadavatelé postávají i na chodbách soudů. Myslete na to dříve, než-li firmu, která se zabývá primárně vytvářením dotačních projektů, pověříte také realizací zadávacího řízení.

Administrace konkursních řízení na ředitele škol 10.05.2024

Nabízím také realizaci konkursních řízení na ředitele škol v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích a související metodikou MŠMT. … celý text »

Finanční limity pro veřejné zakázky v roce 2024 01.02.2024

Veřejné zakázky malého rozsahu – pro všechny zadavatele. U dodávek a služeb: do 2 000 000,- Kč bez DPH včetně. U stavebních prací: do 6 … celý text »