Administrace konkursních řízení na ředitele škol


12.08.2020 | Aktuality

Nově nabízím také realizaci konkursních řízení na ředitele škol v souladu s § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.

Cena zahrnující výkon funkce tajemníka konkursní komise, kompletní administraci a organizaci konkursního řízení činí: 29 000,- Kč. Cena je konečná, nejsem plátce DPH.

Případné zájemce prosím, aby pokud možno nenechávali konkursní řízení na poslední chvíli.

Chcete-li se do KŘ na ředitele školy pustit sami, zde je aktuální metodika MŠMT: Metodicko výkladová příručka ke konkursním řízením ve školství 2019-1

Odpovědné veřejné zadávání – nová povinnost všech veřejných zadavatelů od 1.1.2021 01.02.2021

Od 1.1.2021 mají všichni zadavatelé veřejných zakázek, ať již zadávaných v režimu ZZVZ, nebo mimo režim ZZVZ, novou povinnost vyplývající z novelizovaného ustanovení § 6, … celý text »

Administrace konkursních řízení na ředitele škol 12.08.2020

Nově nabízím také realizaci konkursních řízení na ředitele škol v souladu s § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, … celý text »