Ceník

Ceny za administraci veřejných zakázek

Uvedené ceny garantuji jako maximálně možné  (žádné neurčité ceny „od …“ do neznáma). Obvykle nabízím ceny nižší.

Nepožaduji nikdy žádné zálohy nebo částečné platby předem. Platba se realizuje jednorázově až po ukončení celého zadávacího řízení a odevzdání kompletního spisu veřejné zakázky.

Nejsem plátce DPH.

 

1) Veřejné zakázky malého rozsahu

Co to je ? Veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka s předpokládanou hodnotou:

U dodávek a služeb: do 2 000 000,- Kč bez DPH včetně.

U stavebních prací: do 6 000 000,- Kč bez DPH včetně.

 

A) Veřejné zakázky malého rozsahu financované z vlastních zdrojů zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu – dodávky a služby: max. 36 000,- Kč

Veřejná zakázka malého rozsahu – stavební práce: max. 39 000,- Kč

 

B) Veřejné zakázky malého rozsahu spolufinancované z jakýchkoli dotačních prostředků

Veřejná zakázka malého rozsahu – dodávky a služby: max. 39 000,- Kč

Veřejná zakázka malého rozsahu – stavební práce: max. 45 000,- Kč

 

2) Veřejné zakázky podlimitní a nadlimitní realizované v režimu zákona č. 136/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

A) Zjednodušené podlimitní řízení

Co to je ? Zjednodušená podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ lze využít u veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou:

U dodávek a služeb: od 2 000 001,- Kč bez DPH do 3 494 000 Kč ( u orgánů státní správy), nebo do 5 401 000,- Kč bez DPH ( u zadavatelů na úrovni územních samosprávných celků a jejich jejich příspěvkové organizace, dotované zadavatele … atd. )

U stavebních prací: od 6 000 001,- Kč do 50 000 000,- Kč bez DPH.

Ceny za administraci ZPŘ:

Zjednodušené podlimitní řízení – dodávky a služby: max. 62 000,- Kč

Zjednodušené podlimitní řízení – stavební práce:

  • s předpokládanou hodnotou 6 – 15 mil. Kč bez DPH: max. 61 000,- Kč
  • s předpokládanou hodnotou 16 – 35 mil. Kč  bez DPH: max. 82 000,- Kč
  • s předpokládanou hodnotou 36 – 50 mil. Kč  bez DPH: max. 99 000,- Kč

B) Otevřené řízení

Co to je ? Otevřené řízení se obvykle realizuje u zakázek s předpokládanou hodnotou nad horní finanční hranicí pro zjednodušené podlimitní řízení (viz výše), příp. jestliže se PH zakázky této hranici přibližuje. 

Otevřené řízení  – dodávky a služby: max. 99 000,- Kč

Otevřené řízení – stavební práce

  • s předpokládanou hodnotou 45 – 80 mil. Kč bez DPH: max. 110 000,- Kč
  • s předpokládanou hodnotou 81 – 100 mil. Kč bez DPH: max. 120 000,- Kč
  • s předpokládanou hodnotou 101 – 137 mil. Kč bez DPH: max. 140 000,- Kč

C) Další druhy zadávacích řízení (užší řízení, JŘBU, soutěžní dialog .. apod) – dle domluvy

D) Dodatky smluv

Vypořádání jednotlivých dodatků k uzavřené smlouvě na plnění předmětu zakázky v souladu s § 222 ZZVZ (tj. u podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek již zadaných v režimu ZZVZ):

  • dle § 222, odst. 4 ZZVZ – max. 5.000,- Kč
  • dle § 222, odst. 5, nebo odst. 6, nebo odst. 7 ZZVZ – max. 22.000,- Kč

Dodatky smluv u veřejných zakázek malého rozsahu – dle domluvy, cca 1 500,- Kč.

E) Služby drobného charakteru ( např. zřízení profilu zadavatele, kontrola nebo sestavení nabídky, tvorba interní směrnice …apod.) – v případě volné kapacity dle domluvy.


Služby mimo problematiku zadávání veřejných zakázek:

Výkon funkce tajemníka konkursní komise na výběr ředitelky/ředitele základních, mateřských a dalších škol, zahrnující kompletní organizaci a administraci celého konkursního řízení v souladu s § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích a v souladu s aktuální metodikou MŠMT za celkovou konečnou cenu 28 000,- Kč. Tato cena platí jen ve středních Čechách včetně Prahy. V ostatních částech ČR dle domluvy.

Výběrová řízení na pronájem obecní restaurace, příp. jiných prostor v majetku obce: 11 000,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

Administrace konkursních řízení na ředitele škol 10.05.2024

Nabízím také realizaci konkursních řízení na ředitele škol v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích a související metodikou MŠMT. … celý text »

Finanční limity pro veřejné zakázky v roce 2024 01.02.2024

Veřejné zakázky malého rozsahu – pro všechny zadavatele. U dodávek a služeb: do 2 000 000,- Kč bez DPH včetně. U stavebních prací: do 6 … celý text »