Ceník

Ceny za administraci veřejných zakázek

Uvedené ceny garantuji jako maximálně možné  (žádné neurčité ceny „od …“ do nekonečna). Lze dohodnout i ceny výrazně nižší.  Záleží především na charakteristice obchodního případu.  

Nepožaduji nikdy žádné zálohy nebo částečné platby předem. Platba se realizuje jednorázově až po ukončení celého zadávacího řízení a odevzdání kompletního spisu veřejné zakázky zadavateli.

Nejsem plátce DPH

 

1) Veřejné zakázky malého rozsahu

Veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka s předpokládanou hodnotou:

U dodávek a služeb: do 2 000 000,- Kč bez DPH včetně.

U stavebních prací: do 6 000 000,- Kč bez DPH včetně.

 

A) Veřejné zakázky malého rozsahu financované z vlastních zdrojů zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu – dodávky a služby: max. 16 000,- Kč

Veřejná zakázka malého rozsahu – stavební práce: max. 21 000,- Kč

 

B) Veřejné zakázky malého rozsahu spolufinancované z jakýchkoli dotačních prostředků

Veřejná zakázka malého rozsahu – dodávky a služby: max. 20 000,- Kč

Veřejná zakázka malého rozsahu – stavební práce: max. 25 000,- Kč

 

2) Veřejné zakázky podlimitní a nadlimitní realizované v režimu zákona č. 136/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

A) Zjednodušené podlimitní řízení

Zjednodušená podlimitní řízení lze využít u veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou:

U dodávek a služeb: od 2 000 001,- Kč bez DPH do 3 568 000 Kč ( u ústředních orgánů státní správy), nebo do 5 494 000,- Kč bez DPH ( u zadavatelů na nižší úrovni, např. kraje, obce a jejich příspěvkové organizace … )

U stavebních prací: od 6 000 001,- Kč do 50 000 000,- Kč bez DPH.

Ceny:

Zjednodušené podlimitní řízení – dodávky a služby: max. 35 000,- Kč

Zjednodušené podlimitní řízení – stavební práce:

  • s předpokládanou hodnotou 6 – 15 mil. Kč  max. 45 000,- Kč
  • s předpokládanou hodnotou 16 – 35 mil. Kč  max. 65 000,- Kč
  • s předpokládanou hodnotou 36 – 50 mil. Kč  max. 85 000,- Kč

B) Otevřené řízení

Otevřené řízení se obvykle realizuje u zakázek s předpokládanou hodnotou nad horní finanční hranicí pro zjednodušené podlimitní řízení (viz výše), příp. jestliže se PH zakázky této hranici přibližuje. 

Otevřené řízení  – dodávky a služby: max. 55 000,- Kč

Otevřené řízení – stavební práce

  • s předpokládanou hodnotou 45 – 80 mil. Kč  max. 95 000,- Kč
  • s předpokládanou hodnotou 81 – 100 mil. Kč  max. 110 000,- Kč
  • s předpokládanou hodnotou 101 – 137 mil. Kč  max. 140 000,- Kč

C) Další druhy zadávacích řízení (užší řízení, JŘBU, soutěžní dialog .. apod) – dle domluvy

D) Dodatky smluv

Vypořádání jednotlivých dodatků k uzavřené smlouvě na plnění předmětu zakázky v souladu s § 222 ZZVZ (tj. u podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek již zadaných v režimu ZZVZ):

  • dle § 222, odst. 4 ZZVZ – max. 5.000,- Kč
  • dle § 222, odst. 5, nebo odst. 6, nebo odst. 7 ZZVZ – max. 22.000,- Kč

E) Služby drobného charakteru ( např. zřízení profilu zadavatele, kontrola nebo sestavení nabídky, tvorba interní směrnice …apod.) – v případě volné kapacity dle domluvy.

F) Služba „Záskok za nepřítomného kolegu na pracovišti VZ“ –  600,- Kč /1 hod.+ cestovné (mimo Prahu) 3 Kč za 1 km a 300 Kč za 1 hod. jízdy.