O nás

Ing. Jan Pumpr – OSVČ – administrátor veřejných zakázek

Praxe v zadávání veřejných zakázek: 21 let 

Do r. 1997 pracovník Kanceláře policejního prezidenta. Zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek jsem získával od  r. 1997 za účinnosti zák. 199/1994 Sb. jako samostatný referent pro veřejné zakázky. Posléze jako vedoucí obchodní skupiny Hospodářské správy policejního prezidia ČR  a nakonec vedoucí odboru veřejných zakázek Správy logistického zabezpečení policejního prezidia ČR. Zároveň jsem poskytoval metodickou podporu k zadávání VZ územním pracovištím. Vše bez jakýchkoli problémů. Po 14 letech praxe se zadáváním veřejných zakázek ve státní správě  jsem si od ledna roku 2012 založil živnostenské podnikání v oblasti zadávání veřejných zakázek pro zadavatele, kteří nemají pro tuto činnost pracovníky.

Ještě jako státní zaměstnanec jsem osobně odsoutěžil například známé znění ústředního hesla Policie ČR „Pomáhat a chránit“,  podobu náborových kampaní, ale také celostátní systém ochrany kulturních památek, modernizace odborných pracovišť, dále nákupy a opravy letecké techniky, nákupy  vysoce specializované techniky, či IT propojení s policejními sbory v rámci spolupráce EU, populární rehabilitační pobyty českých policistů ve slovenských lázních  a mnoho dalších nejrůznějších a zajímavých veřejných zakázek. Celkem šlo o cca 200 osobně a bezproblémově zrealizovaných zadávacích řízení, převážně v režimu zákona.

Jako OSVČ jsem následně odsoutěžil desítky dalších nejrůznějších veřejných zakázek, ať již z vlastních zdrojů zadavatele nebo z dotačních prostředků. Například obnovu dominanty města Mělník – národní kulturní památky Kostel sv. Petra a Pavla nad soutokem Labe a Vltavy, rekonstrukci místních komunikací v podstatné části městyse Všetaty, dostavbu a výraznou modernizaci základní školy v Praze Ďáblicích, výstavbu ČOV a kanalizace ve Vraňanech, svoz odpadů v Lipnici nad Sázavou, pořízení nábytku pro hornické muzeum v Rudolfově, úklidové práce pro domov pro seniory v Neratovicích, rekonstrukci hasičské zbrojnice v Řečicích,  IT techniku pro Zdravotní pojišťovnu Škoda Mladá Boleslav, ochranu leteckého provozu na Jihočeském letišti České Budějovice a.s. pomocí ptáků dravců, ideový návrh, projekt a poté výstavbu architektonicky velmi zajímavé mateřské školky ve Všetatech-Přívorech … a mnoho jiných běžných i méně běžných veřejných zakázek.

Ačkoli se to málo ví, veřejné zakázky se zadávaly již ve starověku – pro církev, pro panovníka, na stavbu opevnění, kostelů, námořních lodí…. Mým cílem je i dnes, pokud možno, dodržovat neměnný hlavní účel zadávání  – ušetřit zadavateli významné  finanční prostředky a zároveň umožnit výběr dodavatele co nejkvalitnějšího. Tak jako kdysi dávno, je i dnes možné, aby si zadavatel vybral ne to co je nejlevnější, ale to co on (jeho komise) považuje za nejhezčí. Chcete-li si např. v obci postavit něco hezkého, ať je to mateřská školka nebo třeba jen autobusová zastávka,  a nejste přitom svázáni dotačními pravidly nakolik co hodnotit, nemusíte se bát rozhodovat subjektivně podle toho jak se členům komise to či ono, více či méně, líbí. Nebojte se sdělit své představy.  Bude-li to možné, pomohu Vám je zrealizovat a zároveň se smluvně zaručím, že zadání zakázky proběhne v pořádku.

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., je již v pořadí čtvrtým zákonem o veřejných zakázkách, s nímž se ve své profesi setkávám.

Zapsán u Živnostenského úřadu v Benešově.

IČ: 14 46 06 96

neplátce DPH

Sídlo:

Pražského povstání 1641, 256 01 Benešov

Hlavní působiště a korespondenční adresa:

Lodžská 465/12, 181 00 Praha 8

Za klienty dojíždím po celém území ČR.

 

Datová schránka: wv8s3ap

email: vz@advez.cz

tel.: 606 888 922

Živnostenské oprávnění

AMSP ČR je zakládajícím členem Koalice pro transparentní podnikání, usilujícím o kultivaci podnikatelského prostředí v České republice, mimo jiné vytvořením transparentního prostředí v oblasti veřejných zakázek.