O nás

Ing. Jan Pumpr – OSVČ – administrátor veřejných zakázek

Praxe v zadávání veřejných zakázek: 24 let 

Do r. 1997 pracovník Kanceláře policejního prezidenta. Zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek jsem získával od  r. 1997 za účinnosti zák. 199/1994 Sb. jako samostatný referent pro veřejné zakázky. Posléze jako vedoucí obchodní skupiny Hospodářské správy policejního prezidia ČR  a nakonec vedoucí odboru veřejných zakázek Správy logistického zabezpečení policejního prezidia ČR. Zároveň jsem poskytoval metodickou podporu k zadávání VZ územním pracovištím. Vše bez jakýchkoli problémů. Po 14 letech praxe se zadáváním veřejných zakázek ve státní správě,  jsem si od ledna roku 2012 založil živnostenské podnikání v oblasti zadávání veřejných zakázek pro zadavatele, kteří nemají pro tuto činnost pracovníky.

Ještě jako státní zaměstnanec jsem osobně odsoutěžil například známé znění ústředního hesla Policie ČR „Pomáhat a chránit“,  podobu náborových kampaní pro PČR, ale také celostátní systém ochrany kulturních památek, modernizace odborných pracovišť, dále nákupy a opravy letecké techniky, nákupy vysoce specializované techniky, či IT propojení s policejními sbory v rámci spolupráce EU, populární rehabilitační pobyty českých policistů ve slovenských lázních  a mnoho dalších nejrůznějších a zajímavých veřejných zakázek, odsoutěžených mnohdy ne podle výše nabídkové ceny, ale podle nabízené kvality plnění, či estetických hledisek. Celkem šlo o nejméně 200 osobně a bezproblémově zrealizovaných zadávacích řízení převážně v režimu zákona.

Jako OSVČ jsem následně odsoutěžil desítky dalších nejrůznějších veřejných zakázek, ať již hrazených z vlastních zdrojů zadavatele nebo z dotačních prostředků. Například obnovu dominanty města Mělník – národní kulturní památky Kostel sv. Petra a Pavla nad soutokem Labe a Vltavy, rekonstrukci místních komunikací v podstatné části městyse Všetaty, dostavbu a výraznou modernizaci základní školy v Praze Ďáblicích, výstavbu ČOV a kanalizace ve Vraňanech, svoz odpadů v Lipnici nad Sázavou, pořízení nábytku pro hornické muzeum v Rudolfově, úklidové práce pro domov pro seniory v Neratovicích, rekonstrukci hasičské zbrojnice v Řečicích,  IT techniku pro Zdravotní pojišťovnu Škoda Mladá Boleslav, ochranu leteckého provozu na Jihočeském letišti České Budějovice a.s. pomocí ptáků dravců … a mnoho jiných běžných i méně běžných veřejných zakázek.

Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., je již v pořadí čtvrtým zákonem o veřejných zakázkách, s nímž se ve své profesi setkávám…

Zapsán u Živnostenského úřadu v Benešově.

IČ: 14 46 06 96

neplátce DPH

Sídlo:

Pražského povstání 1641, 256 01 Benešov

Hlavní působiště a korespondenční adresa:

Lodžská 465/12, 181 00 Praha 8

Vedlejší působiště:

Pražského povstání 1641, 256 01 Benešov

Za klienty dojíždím.

 

Datová schránka: wv8s3ap

email: vz@advez.cz nebo advez@seznam.cz

tel.: 606 888 922

Živnostenské oprávnění

AMSP ČR je zakládajícím členem Koalice pro transparentní podnikání, usilujícím o kultivaci podnikatelského prostředí v České republice, mimo jiné vytvořením transparentního prostředí v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Administrace konkursních řízení na ředitele škol 12.08.2021

Nabízím také realizaci konkursních řízení na ředitele škol v souladu s § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším … celý text »