Finanční limity pro veřejné zakázky v roce 2024


01.02.2024 | Aktuality

Veřejné zakázky malého rozsahu – pro všechny zadavatele.

U dodávek a služeb: do 2 000 000,- Kč bez DPH včetně.

U stavebních prací: do 6 000 000,- Kč bez DPH včetně.


Podlimitní veřejné zakázky

Pro veřejné zadavatele na celostátní úrovni (orgány státní správy a jejich příspěvkové organizace):

U dodávek a služeb: nad 2 000 000,- Kč bez DPH do 3 494 000,- Kč bez DPH

U stavebních prací: nad 6 000 000,- Kč bez DPH do 135 348 000,- Kč bez DPH

Pro územní samosprávné celky (městské části, obce, kraje atd. a jejich příspěvkové organizace), dotované nebo dobrovolné zadavatele:

U dodávek a služeb: nad 2 000 000,- Kč bez DPH do 5 401 000,- Kč bez DPH

U stavebních prací: nad 6 000 000,- Kč bez DPH do 135 348 000,- Kč bez DPH

————————————————————————————————————————————————–

Nadlimitní veřejné zakázky – nad horní hranicí pro podlimitní VZ

————————————————————————————————————————————————–

Upozornění – výše jsou uvedeny limity pro obvyklé typy zadavatelů a běžné předměty veřejných zakázek. Pro sektorové zadavatele, zadavatele v oblasti obrany a bezpečnosti, pro koncese, zvláštní služby dle přílohy č. 4 ZZVZ… apod.,  platí zvláštní limity uvedené na webu MMR.

Administrace konkursních řízení na ředitele škol 10.05.2024

Nabízím také realizaci konkursních řízení na ředitele škol v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích a související metodikou MŠMT. … celý text »

Finanční limity pro veřejné zakázky v roce 2024 01.02.2024

Veřejné zakázky malého rozsahu – pro všechny zadavatele. U dodávek a služeb: do 2 000 000,- Kč bez DPH včetně. U stavebních prací: do 6 … celý text »